CRUCE LATINĂ | BUŞTENARI Harta

Localizare

  • Localitate: Buştenari
  • UAT: Telega
  • Judet: Prahova
  • Reper geografic: Se află la intersecţia Str. Bisericii cu un drum pe direcţia E-V, secundar astăzi, căzut în desuetudine. Cea mai apropiată proprietate se află la adresa Str. Bisericii, nr. 143. La 200m spre sud se află Biserica Sfântul Ștefan.
  • Adresa: DC 5C
  • Tip de proprietate: Proprietate publică a statului