În cadrul workshop-urilor educaţionale din data de 27.10.2017 organizate la Şcoala Gimnazială Gherghiţa (comuna Gherghiţa) şi Şcoala Gimnazială Olari (comuna Olari) elevilor le-a fost explicată importanţa patrimoniului cultural şi a peisajului în care acesta se află şi au descoperit tehnici moderne de a proteja şi promova un monument, cum sunt imaginile digitale tridimensionale (3D) şi Reflectance Transformation Imaging (RTI).
De asemenea, tinerii au participat la punerea pe loc a vechii cruci de piatră de la Puţul Moaştelor, situată aproape de hotarul dintre cele două localităţi şi au aflat despre participarea stră-străbunicilor lor în Primul Război Mondial în faţa monumentelui închinat memoriei lor, din centrul comunei Olari.