Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din județul Prahova Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din județul Prahova

Pagină realizată de
Institutul Național al Patrimoniului

www.cimec.ro
Direcția Patrimoniu Mobil, Intangibil și Digital

FIND US

Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp B3, parter, sector 1, cod 013701, Bucureşti, România, C.P. 33-90
Telefon: (+40) 021.317.90.72, 021.317.90.63,

LET’S TALK

Satu Nou, com. Baba Ana, jud. Prahova: Cruce de pomenire

Descriere:

Crucea este înclinată în partea stângă. Monumentul are inscripții în alfabet chirilic pe partea frontală și în zona laterală. Textul este încadrat într-un chenar pe toată suptafața crucii. La capătul brațelor transversale sunt reprezentări în relief de plante, forme geometrice, rozete (în interiorul cercului mare). În centrul crucii, pe față, sunt reprezentate medalioane circulare exterioare dispuse simetric, cu linia centrelor formând un pătrat și cu medalioanele exterioare conexate medalionului central. Deasupra medalionului din partea superioară este cioplită imaginea unei păsări (acvilă sau vultur). Crucea este așezată pe un soclu și este acoperită de mușchi.

Observații:

În LMI (Lista Monumentelor Istorice) 2015 crucea este datată în 1732, dar în fişa de monument din anul 1963, descoperită în arhiva Institutului Naţional al Patrimoniului, apare anul 1735. Aici crucea este numită „Crucea de la Fănică Şchiopu” şi localizată la sud-vest de sat, în via lui Constantin.

Inscripții

Inscripţia este descifrată parţial de cei doi muzeografi care au realizat fișa din 1968.
Pe faţă: [Cu vererea Tatălui şi Fiului şi Duhului sfânt………în zilele lui Io Gligore (Ghica) Voevod……de robul lui Dumnezeu erei Tudor presbiter i Maria……i………(şi alţii)].
Pe latura dreaptă: [La luna mai văleat 7243 (1735). Această cruce am scris eu si Vlaicu Ceauşul sin Cap(i tan) Opria i Radu……..].
Pe latura stângă: [Maria i ……… Opria……..meşiţa .oct. 7240.(1732)].
Deasupra acestui text este scris pomelnicul cu numele: [Manoil, Dragomira, Chirtop, Maiuş, Maria, Oprea (şi alţii)].

Cod LMI:

PH-IV-m-B-16922

Categorie:

Monumente memoriale și funerare

Denumire oficială:

Cruce de pomenire

Județ:

Prahova

Localitate:

Satu Nou

Unitate administrativ-teritorială:

Baba Ana

I.D.:

07SN

Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)*

Share Post :

Leave a Reply