Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din județul Prahova Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din județul Prahova

Pagină realizată de
Institutul Național al Patrimoniului

www.cimec.ro
Direcția Patrimoniu Mobil, Intangibil și Digital

FIND US

Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp B3, parter, sector 1, cod 013701, Bucureşti, România, C.P. 33-90
Telefon: (+40) 021.317.90.72, 021.317.90.63,

LET’S TALK

Prezentarea proiectului:

Proiectul Patrimoniu la răscruce. Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din județul Prahova și-a propus documentarea, cercetarea, digitizarea, promovarea și protejarea unui număr de minimum 100 de cruci din piatră de pe teritoriul județului Prahova, ridicate între secolele XVI – XIX și a unui număr de minimum 50 de monumente dedicate comemorării participării comunităților locale prahovene la Primul Război Mondial, ridicate între 1920 și 1940, monumente care continuă practica comemorativă instituită de crucile de piatră. Metoda propusă a constat atât în folosirea noilor tehnologii ale informației, precum digitizarea, în scopul conservării și promovării patrimoniului cultural material, cât și în utilizarea metodelor tradiționale de cercetare istorică. Această inițiativă are ca scop, pe lângă promovarea patrimoniului imobil religios și comemorativ, mai ales sensibilizarea și educarea publicului tânăr în spiritul conservării acestuia și a valorificării sale ca sursă de inspirație pentru proiecte artistice, acțiune pe care o considerăm drept unul dintre cele mai eficiente modele sustenabile de protejare a patrimoniului.

Proiectul mizează pe digitizarea 2D și 3D atât ca cea mai promițătoare soluție inovatoare pentru promovarea patrimoniului cultural, cât și ca unul dintre elementele cheie ale unui model sustenabil de protejare a acestuia, deoarece, prin încărcarea produselor digitizării pe platforme informatice inteligente și atractive, permite accesul rapid al unui număr foarte mare de utilizatori la replici virtuale ale patrimoniului cultural, mobil sau imobil.

Procesul de digitizare a crucilor de piatră și a monumentelor interbelice comemorative care continuă tradiția lor a fost organizat în mai multe etape. Prima etapă a constat în identificare în teren a crucilor de piatră și a monumentelor comemorative de pe pe teritoriul județului Prahova. Până în momentul redactării proiectului cca. 50 de cruci de piatră și 5 monumente comemorative ale primului război mondial au fost înregistrate în Lista Monumentelor Istorice 2015 dar încă din această fază numărul real era semnificativ mai mare. Concomitent s-a desfășurat documentarea prin fotografiere (digitizare 2D), cartare și catalogare. Ulterior o parte din monumente au fost selectate pentru  fotogrametrie și reconstrucție 3D, cercetare istorică și epigrafică (utilizând tehnologia inovatoare RTI Reflectance Transformation Imaging), și s-a realizat o evaluare a stadiului de conservare și a posibilelor riscuri la care erau supuse. Imaginile, alături de informațiile documentare, au fost grupate într-o bază de date, sub forma de fișe analitice de evidență, conform modelului recomandat de pentru clasarea monumentelor istorice.

O altă etapă a reprezentat-o crearea site-ului web, www.monumentelarascruce.ro, unde s-au încărcat toate fișele de evidență, alături de fotografii și harta interactivă. Utilizatorii pot astfel astfel prin interfața site-ului să regăsească informațiile dorite împărțite după criteriul amplasării administrative În final imaginile obținute vor fi trimise și către biblioteca digitală europeană, Europeana (www.europeana.eu), contribuind astfel la îmbogățirea prezenței românești în cel mai mare proiect cultural al Comisiei Europene.

Existenta unor copii virtuale fidele ale crucilor de piatră și monumentelor comemorative, accesibilizate de o manieră atractivă și diferențiată pentru tipurile distincte de public, ar fi atât rezultatul final al aplicării unei metode inovatoare de promovare a patrimoniului cultural, cât și un pas important pentru protejarea de o manieră sustenabilă a acestui tip de patrimoniu, copiile virtuale nefiind expuse riscurilor de degradare cu care se confruntă monumentele fizice Pe de altă parte, atât ca soluție inovatoare de promovare a patrimoniului, cât și ca o componentă esențială a asigurării durabilității demersurilor de protejare a acestuia, ne-am concentrat pe efortul de sensibilizare și educare a publicului tânăr în spiritul aprecierii și conservării patrimoniului cultural material. În acest sens, metoda concretă pe care am vizat-a fost organizarea unei serii de minimum cinci ateliere educative având ca temă importanța conservării monumentelor istorice și cunoașterea patrimoniului istoric local, adresate elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar din zona de implementare a proiectului. Atelierele au fost organizate pentru elevii din trei școli generale din comunele Gherghița, Boldești-Grădiștea și Olari și pentru două licee din Mizil și Ploiești. Activitatea s-a derulat cu sprijinul cadrelor didactice, a Inspectoratului Școlar Județean și a autorităților locale, și au consta în vizitarea crucilor de piatră și a monumentelor comemorative de pe raza localităților unde se află școlile vizate de proiect, prezentări referitoare la rezultatele proiectului  date de istorie locală generale și particulare, oferite de crucile de piatră, replicarea de către elevi a unor acțiuni specifice necesare pentru conservarea digitală a monumentelor istorice (fotografiere, completare fișe de inventar adaptate etc.), mici lucrări de amenajare, concursuri de cultură generală cu premii. Elevii au fost invitați să valorifice artistic patrimoniul cultural de pe raza comunelor în care locuiesc ca surse de inspirație pentru picturi și alte forme de manifestare artistică, cele mai bune lucrări fiind expuse în cadrul unei expoziții prilejuite de conferința de diseminare a rezultatelor proiectului.

Ultima etapă a proiectului a fost reprezentată de conferința organizată la Ploiești unde au fost   diseminate rezultatele proiectului cultural. Accentul a fost pus pe promovarea digitizării ca metodă de conservare, valorificare și promovare a patrimoniului construit, dar și pe importanța cunoașterii, prezervării și valorificării memoriei culturale și a patrimoniului în educație ca cerință esențială pentru sustenabilitatea demersurilor de protejare a patrimoniului cultural imobil. În același timp, s-a adus în discuție necesitatea accesibilizării patrimoniului prin digitizare, precum și a îmbunătățirii prezenței românești în cadrul bibliotecii digitale europene Europeana (www.europeana.eu).

Crucile de piatră reprezintă documente importante pentru istoria și memoria culturală locală, parte intrinsecă a celei naționale. De jurământ, de pomenire sau de hotar, crucile au fost ridicate de obicei de persoane din comunitatea locală, care doreau astfel să marcheze un eveniment aparte. Numele acestora, precum și al evenimentelor comemorate, apar menționate în inscripțiile de pe monumente. Monumentele comemorative ridicate în perioada interbelică continuă tradiția crucilor de piatră, marcând de această dată contribuția comunităților locale la edificarea României moderne prin jertfele de sânge ale fiilor comunităților în timpul Marelui Război.

Faptul că aceste monumente se găsesc cel mai adesea în aer liber, constituie un factor de deteriorare progresivă și de distrugere, ducând la ilizibilitatea textului, spargere sau îngropare în sol și și în final chiar la distrugerea prin descompunere a materialului.

Digitizarea și promovarea crucilor de piatră din județul Prahova a contribuit la sensibilizarea, comunităților și la prezervarea și cunoașterea a 155 de cruci de piatră și a 50 de monumente de eroi și nu în ultimul rând, constituie exemple de bună practică pentru demararea unor inițiative similare în alte județe, unde acest tip de patrimoniu este prezent, de exemplu județele Argeș, Buzău, Olt, sau Vâlcea.

În mod similar, digitizarea și promovarea monumentelor comemorative interbelice ar conduce la atragerea interesului publicului larg asupra rolului jucat de comunitățile locale și de oamenii simpli la edificarea României moderne și ar stimula identificarea cetățenilor de rând, din Prahova, dar și din alte regiuni ale României către care vor fi promovate rezultatele proiectului, cu proiectul României moderne. Atenția acordată monumentelor comemorative interbelice va conduce cu siguranță la reînnoirea în mentalul colectiv a conștiinței unității și identității naționale. Asocierea dintre crucile cu rol comemorativ și monumentele interbelice de o factură similară va contribui la întărirea percepției publicului larg din România asupra continuității identitare în spațiul românesc și asupra fundamentelor temeinice pe care sa construit România modernă în urmă cu aproape 100 de ani.

Toate informațiile adunate în decursul proiectului (repertoriul crucilor și monumentelor, metodologia, rezultatele atelierelor educative, feedbackul participanților și al beneficiarilor proiectului) au fost reunite într-o publicație catalog ce a început să fie distribuită autorităților de cultură și instituțiilor culturale din județul Prahova, dar și celor interesate din alte zone ale țării.