Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din județul Prahova Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din județul Prahova

Pagină realizată de
Institutul Național al Patrimoniului

www.cimec.ro
Direcția Patrimoniu Mobil, Intangibil și Digital

FIND US

Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp B3, parter, sector 1, cod 013701, Bucureşti, România, C.P. 33-90
Telefon: (+40) 021.317.90.72, 021.317.90.63,

LET’S TALK

Parteneri:

eurocentrica[1]

Asociația Eurocentrica

Asociația Eurocentrica a fost constituită în 2010, cu scopul promovării statului de drept, democrației, cooperării economice, a culturii și dezvoltării durabile în Europa, în special în România și în vecinătatea ei. Eurocentrica desfășoară mai multe activități, dintre care, pentru acest proiect sunt relevante: inițierea și dezvoltarea de proiecte și programe în domeniul cultural, promovarea și susținerea valorilor de patrimoniu cultural la nivel național și european; promovarea proiectelor pentru integrare culturală.

Echipa Eurocentrica este un colectiv tânăr în care sunt reunite persoane cu specializări diverse (dezvoltare instituțională, istorie, arheologie și istoria artei, massmedia, fonduri nerambursabile, relații internaționale) de interesul comun pentru facilitarea dezvoltării durabile, inclusiv în domeniul cultural, pe baza valorilor și practicilor europene. Directorul executiv și coordonatorul de programe au ca specializare de bază istoria.

Experienșa Eurocentrica relevantă pentru proiectul propus este tridimensională:

– în domeniul cultural: platforma online cu specific cultural LaPunkt (din 2012), care tratează inclusiv teme precum cercetarea și conservarea patrimoniului cultural imobil și mobil; proiectul „Aspecte pozitive ale migrației: femei rome și meșteșugari romi ca agenți ai schimbării” (2015) – Programul PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european, finanțat prin EEA Grants; proiectul „Promovarea identității culturale românești în raionul Bălți prin consolidarea mediului civic local” (2015) – Programul Societate Civilă – „Dimitrie Gusti”, finanțat de DPRRP;

– în domeniul activităților cu tinerii și a formării lor în spiritul valorilor culturale românești și europene: organizarea ca partener principal sau secundar al unor concursuri destinate tinerilor („Europa Noastră”; „Identitate românească în spașul european”); organizarea de stagii de practică și de voluntariat pentru tinerii dornici să se implice în proiectele editoriale ale asociației;

– în domeniul websiteurilor: crearea și gestionarea platformelor online LaPunkt (http://www.lapunkt.ro/) și Europunkt (http://europunkt.ro/).

Contact:

Strada Atanasie Demosthen (Str. General Medic Demosthene) nr 9 – parter

Cartier Cotroceni

Sector 5, Bucuresti

Cod Postal 050502

Tel./Fax: 021 31 31 795

E-mail: contact@eurocentrica.ro

logoinp2

Institutul Național al Patrimoniului

Institutul Național al Patrimoniului, are, conform HG. nr. 593/2011, următoarele atribuții principale:
• Gestionează fondurile destinate cercetării, expertizării și executării lucrărilor de consolidare-restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, finanțat de la bugetul de stat;
• Administrează, în numele Ministerului Culturii, monumentele istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, altele decât
cele administrate de alte instituții publice;
• Gestionează, prin acordarea de credite, sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum și din alte surse cu aceeași destinație;
• Elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii și supune spre aprobare acestuia Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice și asigură atribuirea contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor de restaurare, conservare, protecție și punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta;
• Verifică și propune spre avizare, potrivit legii, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările contractate;
• Asigură asistența tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii în domeniul organizării activității de protejare a monumentelor istorice;
• Propune Ministerului Culturii inițierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice;
• Asigură fundamentarea științifică a deciziilor și a avizelor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice privind clasarea și evidența monumentelor istorice, intervențiile asupra acestora, precum și în zonele lor de protecție;
• Elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista patrimoniului mondial;
• Elaborează și actualizează periodic Lista Monumentelor Istorice [LMI] din România;
• Administrează fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic și biblioteca, care sunt proprietatea publică a statului român;
• Gestionează Registrul specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici, precum și procedurile de atestare și înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
• Poate declanșa procedura de clasare a bunurilor imobile și a bunurilor imobile aflate în pericol și poate elabora dosarele de clasare conform Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii;
• Realizează și pune în valoare, în interes public, baze naționale de date pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural imaterial și resursele informaționale asociate. Acestea includ: baza națională de date a inventarului patrimoniului cultural național mobil și a patrimoniului clasat, baza națională de date a Repertoriului Arheologic Național [RAN] și
sistemul informațional geografic aferent, baza națională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber, Registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal, Catalogul colectiv național al cărții vechi, baza de date a patrimoniului imaterial, baza de date a specialiștilor și experților în domeniul patrimoniului cultural mobil, Registrul arheologilor, baza de date a muzeelor și colecțiilor și altele;
• Îndeplinește funcția de agregator național în procesul de implementare a Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a României – componentă a bibliotecii digitale europene – www.europeana.eu,asigurând interfața dintre furnizorii de conținut, respectiv instituții publice sau alte organizații deținătoare de resurse culturale, și serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar;
• Oferă asistență tehnică și de specialitate instituțiilor culturale, întreține programul DOCPAT pentru documentarea patrimoniului cultural, precum și alte sisteme informatice și aplicații utilizate de către operatorii culturali;
• Întreține și dezvoltă site-ul web al patrimoniului cultural din România E-patrimoniu.ro și portalul național Culturalia.ro;
• Editează „Revista monumentelor istorice” și „Buletinul monumentelor istorice”, precum și alte publicații de specialitate.

Contact:

str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, Sector 4, București 040157
Mail: secretariat@patrimoniu.gov.ro
Telefon: 021-336-6073; 021-336-5424
Fax: 021-336-9904; 021-336-5069.

 

Sediul Direcției Patrimoniu Mobil, Intangibil și Digital
Adresa: Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp B3, parter, sector 1, cod 013701, Bucureşti, C.P. 33-90
Pagina web: http://www.cimec.ro
Mail: cimec@patrimoniu.gov.ro
Telefon: 021-317-9072
Fax: 021-317-9064

ACE-logo

Asociația Convergențe Europene (ACE)

Asociația Convergențe Europene (ACE) este ONG înființat la București în 2011. Asociația a organizat o serie de evenimente și conferințe cu tematici care dezbat situația românilor din afara granițelor și colaborează constant cu instituțiile statului român responsabile de susținerea românilor din afara țării.
Implicarea tinerei generaţii în procesele de dezvoltare şi integrare a comunităţilor româneşti din afara României, încurajarea participării tinerilor la viaţa socială a membrilor comunităţii şi cultivarea sentimentului de solidaritate sunt doar câteva dintre obiectivele ACE.
Asociația, în colaborare cu alte instituții și asociații, a organizat 3 ediții ale unei școli de vară pentru tinerii din afara României, în cadrul cărora participanții au vizitat instituţii ale statului, au luat parte la dezbateri interactive şi întâlniri cu oficiali români. În cadrul școlilor de vară, au fost dezbătute teme despre metodele de implementare a modelelor europene în domeniul educației, oportunităţile de studii în România, politicile statului român în ceea ce priveşte sprijinirea comunităților românești, cooperarea culturală interregională, valori europene ale toleranţei şi multiculturalismului.
De asemenea, ACE a fost implicată în organizarea unor vizite de lucru la Parlamentul României cu funcționarii din legislativul de la Chișinău, alte proiecte cu tineri jurnaliști și funcționari din administrația publică locală din R.Moldova.
În 2014, de Ziua Naţională a României, ACE a organizat un concurs de eseuri intitulat “Identitate românească în spaţiul european”, destinat tinerilor români din regiunile Odesa, Transcarpatia şi Cernăuţi. Proiectul s-a desfăşurat în parteneriat cu misiunile diplomatice ale României din Cernăuţi şi Odesa şi cu sprijinul Biroului de Informare al Parlamentului European la Bucureşti.
În ianuarie 2015, ACE a fost partener în cadrul unui alt concurs de eseuri pentru tineri vorbitori de limba română, “Europa noastră”, organizat de asociaţia Eurocentrica, în parteneriat cu Institutul Qvorum si cu sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Contact:

Contact
0742 897 255
Facebook @AsociatiaConvergenteEuropene
convergente@europe.com

logo-DJCP

Direcţia pentru Cultură a Judeţului Prahova

Direcţia pentru Cultură a Judeţului Prahova este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, al Ministerului Culturii și Identității Naționale, care își are atribuţiile fizate prin legi şi hotărâri de Guvern: HG nr. 90 din 10 februarie 2010, HG 387 din 2 aprilie 2003, modificată de HG1.846 din 22.12.2005, OMCC nr. 2383 din 13 iunie 2008, LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000, LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001, ORDONANŢĂ nr. 43 din 30 ianuarie 2000, etc. Direcția are ca principale obligații protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional precum și avizarea intervețiilor ce se petrec asupra monumentelor și siturilor istorice.

Contact:

Strada Nicolae Iorga 18, Ploiești 100537

Telefon: 0244 578 020

Fax: 0244.578.020

E-mail: djccpcnph@yahoo.com