Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din județul Prahova Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din județul Prahova

Pagină realizată de
Institutul Național al Patrimoniului

www.cimec.ro
Direcția Patrimoniu Mobil, Intangibil și Digital

FIND US

Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp B3, parter, sector 1, cod 013701, Bucureşti, România, C.P. 33-90
Telefon: (+40) 021.317.90.72, 021.317.90.63,

LET’S TALK

Malu Roșu, com. Ceptura, jud. Prahova: Cruce

Descriere:

Face parte dintr-un complex de trei cruci. Cea mai recentă (care nu prezintă interes) este într-o troiță închisă cu lemn și acoperită cu tablă.
Această cruce (1) se află în partea din stânga, se află într-un soclu și pare a fi cea mai veche. Este în stare foarte proastă, a fost văruită cu alb și albastru în repetate rânduri, făcând ca tot ceea ce se regăsește pe ea să fie erodat și greu de identificat. Pe față, în partea superioară a coloanei, se văd urmele unei inscripții, iar dedesubt se poate observa cu greutate decorul cu medalioane circulare exterioare dispuse simetric, cu linia centrelor formând un pătrat. Medalionul central are diametrul mai mare decât al celorlalte și pare că ar fi avut o inscripție inelară și un medalion concentric în interior. Probabil că toate medalioanele exterioare aveau în centrul lor inscripții, având în vedere că în interiorul celui de pe picior se poate distinge grupul de caractere [XC]. Sub acest medalion se desfășoară inscripția în caractere chirilice, din care se disting cu greu 6 rânduri (L rând=27 cm, h literă=5 c). Pe spate nu este nici măcar văruită.

Latura din dreapta este profund afectată de eroziune, iar elementele de pe această suprafață sunt greu de identificat. Pe cap se pot observa urmele unei inscripții, sunt mai vizibile primele trei litere din ultimul rând. Pe braț, profilul erodat avea un model ca pe brațul stâng, acum greu vizibil. Pe picior, se poate observa desfășurarea unei inscripții alcătuită din cel puțin patru rânduri. Primele două sunt acoperite de var, iar literele celorlalte rânduri pot fi identificate cu greutate.
Latura stângă păstrează mai multe elemente. Pe cap, există o inscripție greu lizibilă pe 6 rânduri (L rând= aprox. 16,5 cm, h literă=aprox. 5 cm), pe braț se poate observa un ornament de factură geometrică sau vegetală (vezi foto). Inscripția de pe picior este cea păstrată cel mai bine, în caractere chirilice, desfășurându-se pe 8 rânduri (L rând= aprox. 17,5 cm, h literă=aprox. 6 cm).

Categorie:

Monumente memoriale și funerare

Denumire oficială:

Cruce

Județ:

Prahova

Localitate:

Malu Roșu

Unitate administrativ-teritorială:

Ceptura

I.D.:

110

Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)*

Share Post :

Leave a Reply