Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din județul Prahova Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din județul Prahova

Pagină realizată de
Institutul Național al Patrimoniului

www.cimec.ro
Direcția Patrimoniu Mobil, Intangibil și Digital

FIND US

Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp B3, parter, sector 1, cod 013701, Bucureşti, România, C.P. 33-90
Telefon: (+40) 021.317.90.72, 021.317.90.63,

LET’S TALK

Drăgănești, jud. Prahova: Crucea înfrângerii răscoalei seimenilor (Crucea de la Soplea)

Descriere:

Crucea de tip latin are drept decor pe față un medalion central mare, cu diametrul de 62 cm, format din mai multe cercuri concentrice ornamentate diferit: unul dintre acestea conține o inscripție inelară slavonă, celelalte sunt decorate cu motive vegetale stilizate. Acest medalion e încadrat de alte opt medalioane exterioare de dimensiuni mai mici, cu simboluri și caractere chirilice. Pe spate se poate observa un medalion cu diametrul de 62 cm înconjurat de motive geometrice (romburi) și valuri. Pe laturi și în partea din față putem descrifra inscripții în caractere chirilice. Crucea este înclinată spre dreapta. Partea de jos este văruită și inscripția este erodată.

Istoric:

Crucea a fost ridicată de domnitorul Constantin Șerban (Basarab)  cu ocazia înăbușirii răscoalei seimenilor (corp de mercenari din slujba domnitorului Țării Românești) din 1655.

Inscripții

Pe fața anterioară:
[Cu b(un)ă vrerea tatălui și cu îndemnarea Fiiului și cu sfărșitul Sf(ă)ntului Duh, ridicatu-se-(a)u aceast(ă) sfănt(ă) și făcătoare de biruință cruce și cu hramul sfentei și biruitoarei noastre, care iaște preasfintei Fecioare…..senie presfintei Marii B(o)g(oridi)ț(a)….întru H(risto)s iubit(or) și bine credincios creștin Io Constantin Basarab voievod…..] (6 rînduri șterse)

Pe fața laterală dreaptă:
[Gheorghe Racoț, cinstitul craiul Ardealului, văzînd măriia sa jalba noastră, măriia sa au venit cu oștile măriia sa și cu boiarii țării unele și cu pribegii asupra răsculaților oștire…..iară măriia sa…..ma…..că puse….au stăpînire……domnii……oiiatră pe locul măriia sa craiul, și au rădicat această cruce, să fie a domniei mel(e), mai (?)]

Pe fața laterală stînga:
[Ispravnic Andronicu căp(i)t(an) ot Gheorghiț(a), pis iun(ie) 13 dni leat 7163 (1655)]
(Inscripții redate după N. Iorga. Studii și documente, IV, p. 243-244, nr. XXIX.)

Cod LMI:

PH-IV-Mon-A-16898

Categorie:

Monumente memoriale și funerare

Denumire oficială:

Crucea înfrângerii răscoalei seimenilor (Crucea de la Soplea)

Județ:

Prahova

Localitate:

Drăgănești

Unitate administrativ-teritorială:

Drăgănești

I.D.:

04D

Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)*

Share Post :

Leave a Reply