Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din județul Prahova Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din județul Prahova

Pagină realizată de
Institutul Național al Patrimoniului

www.cimec.ro
Direcția Patrimoniu Mobil, Intangibil și Digital

FIND US

Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp B3, parter, sector 1, cod 013701, Bucureşti, România, C.P. 33-90
Telefon: (+40) 021.317.90.72, 021.317.90.63,

LET’S TALK

Cioranii de Sus, com. Ciorani, jud. Prahova: Monument comemorativ al eroilor

Descriere:

Monumentul este situat în centrul satului. Are aspectul unui obelisc. În partea de sus prezintă o cruce și o coroană. Obeliscul este așezat pe o bază de plan dreptunghiularcare are două trepte. Prima treaptă avea trei obuze, azi dispărute. Obeliscul are câte o inscripție pe fiecare parte. Baza are inscripții pe 3 laturi, mai puțin pe spate.

Inscripții

Latura din față:

[EROILOR PATRIEI MORȚI PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI/ ÎN CAMPANIA DIN 1916-1918 PRE. N-LAE STOICESCU]

[FĂCUTĂ DE ZAMFIR NAE, C-TIN CU SOȚIA LUI SANDU NAE C-TIN, C-TIN/ NECULAE C-TIN DUMITRU R75, DUMITRAȘCU GHINEA R35 INF RADU/ STOICA R.75]

[1925-Oct.]

Dedicația se continuă cu numele eroilor căzuți în Primul Război Mondial.

Categorie:

Monumente memoriale și funerare

Denumire oficială:

Monument comemorativ al eroilor

Județ:

Prahova

Localitate:

Cioranii de Sus

Unitate administrativ-teritorială:

Ciorani

I.D.:

33C

Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)*

Share Post :

Leave a Reply