Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din județul Prahova Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din județul Prahova

Pagină realizată de
Institutul Național al Patrimoniului

www.cimec.ro
Direcția Patrimoniu Mobil, Intangibil și Digital

FIND US

Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp B3, parter, sector 1, cod 013701, Bucureşti, România, C.P. 33-90
Telefon: (+40) 021.317.90.72, 021.317.90.63,

LET’S TALK

Cioranii de Jos, com. Ciorani, jud. Prahova: Cruce

Descriere:

Crucea de tip latin cu un capitel în formă de paralelipiped este văruită în alb și prinsă în ciment. O parte din structură este îngropată în sol. Capitelul este decorat cu motivul rozetei încadrat în medalioane (două frontal și câte unu lateral). Pe față se regăsesc medalioane circulare exterioare egale cu linia centrelor formând un triunghi isoscel. În partea de sus a crucii există o inscripție din care se poate descifra acronimul hristic [NI] – [KA]. Sub această inscripție, între medalionul din partea superioară și cel central, se găsește o alta mai mare. În spațiile dintre medalionul central și cele de pe brațe sunt reprezentate două cruci latine. Inscripția se desfășoară pe picior, în caractere chirilice. Spatele crucii este acoperit de mușchi.

Categorie:

Monumente memoriale și funerare

Denumire oficială:

Cruce

Județ:

Prahova

Localitate:

Cioranii de Jos

Unitate administrativ-teritorială:

Ciorani

I.D.:

26C

Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)*

Share Post :

Leave a Reply