Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din județul Prahova Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din județul Prahova

Pagină realizată de
Institutul Național al Patrimoniului

www.cimec.ro
Direcția Patrimoniu Mobil, Intangibil și Digital

FIND US

Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp B3, parter, sector 1, cod 013701, Bucureşti, România, C.P. 33-90
Telefon: (+40) 021.317.90.72, 021.317.90.63,

LET’S TALK

Chiojdeanca, jud. Prahova: Cruce

Descriere:

Crucea de tip latin are un capitel detașabil în 4 ape, decorat pe fiecare latură cu modele geometrice cu linii frânte.  Se pare că acesta a fost pus la locul lui și fixat cu ciment. În partea superioară a coloanei, pe cap, se distinge în relief o reprezentare a  unei acvile bicefale cu aripile deschise. Sub aceasta se găsește inscripționat un rând în caractere chirilice. Din ornamentică fac parte și medalioanele circulare exterioare dispuse simetric, cu linia centrelor formând un pătrat. Acestea sunt conexate unui medalion central ce are în interior alte câteva cercuri concentrice, o inscripție inelară și în centru, o cruce. În interiorul fiecărui cerc sunt inscripționate caracterele chirilice [IC], [XC] ,[ИI], [KA].
Sub medalionul din partea inferioară a coloanei, pe picior, se desfășoară textul inscripției în caractere chirilice pe 6 rânduri (L rând=24 cm, h literă=6 cm), ultimele rânduri având literele mai mari (h literă=12 cm). Pe spate, pe toată suprafața crucii, se găsește inscripționat un text, mai puțin pe ultimii 33 de cm ai piciorului, unde spațiul e ocupat de reprezentarea unei cruci incizate. Atât brațul stâng, cât și cel drept, au un alt text decât cel de pe pilonul central al crucii. Pe brațul drept, se disting 3 rânduri de text (L rând=29 cm, h literă=9 cm). Inscripții se regăsesc și în părțile laterale ale crucii. Toate aceste elemente sunt încadrate într-un chenar ce urmărește marginile laturilor. Piciorul este prins cu suport circular din calcar, spart, iar crucea este scufundată în acesta. În față, pe suport, există inscripționat un text pe 2 rânduri, greu lizibil, dispus circular.

Crucea este în pericol din pricina alunecării de teren. Marginea brațului drept și canturile sunt sparte din trecut, cantul din dreapta capului și cantul piciorului fiind, de asemenea, afectate.

Lista Monumentelor Istorice

PH-IV-m-B-16893

Categorie:

Monumente memoriale și funerare

Denumire oficială:

Cruce

Județ:

Prahova

Localitate:

Chiojdeanca

Unitate administrativ-teritorială:

Chiojdeanca

I.D.:

45C

Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)*

Share Post :

Leave a Reply