Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din județul Prahova Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din județul Prahova

Pagină realizată de
Institutul Național al Patrimoniului

www.cimec.ro
Direcția Patrimoniu Mobil, Intangibil și Digital

FIND US

Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp B3, parter, sector 1, cod 013701, Bucureşti, România, C.P. 33-90
Telefon: (+40) 021.317.90.72, 021.317.90.63,

LET’S TALK

Ateliere educaționale - Gherghița și Olari

În cadrul workshop-urilor educaţionale din data de 27.10.2017 organizate la Şcoala Gimnazială Gherghiţa (comuna Gherghiţa) şi Şcoala Gimnazială Olari (comuna Olari) elevilor le-a fost explicată importanţa patrimoniului cultural şi a peisajului în care acesta se află şi au descoperit tehnici moderne de a proteja şi promova un monument, cum sunt imaginile digitale tridimensionale (3D) şi Reflectance Transformation Imaging (RTI).
De asemenea, tinerii au participat la punerea pe loc a vechii cruci de piatră de la Puţul Moaştelor, situată aproape de hotarul dintre cele două localităţi şi au aflat despre participarea stră-străbunicilor lor în Primul Război Mondial în faţa monumentelui închinat memoriei lor, din centrul comunei Olari.

Gherghița

Crucea de piatră de la Puţul Moaştelor

Olari

Desene copii